KIROLEKO NORMALTASUNERANZKO TRANTSIZIO PLANA

  • Kiroleko normaltasun berriranzko trantsiziorako plana.
        PLAN TRANSICION NORMALIDAD DEPORTE
  • SND/380/2020, apirilaren 30eko, agindua kanpoan jarduera fisiko ez profesionala eragindako osasun-krisi egoeran zehar egin daitekeen baldintzen gainean COVID-19a
        pdfAGINDUA_SND-380-2020
  • AGINDUA, maiatzaren 3ko, merkataritza jakinenn publikoarengana eta zerbitzuetara irekitzerako, eta artxibo irekitzerako baldintzak, baita ere federazioan elkartutako kirol profesionalaren praktika ezartzen dituen SND/388/2020. (Kirolari buruzkoa kapitulua III-an aurkitzen da).

        pdfAGINDUA_SND-388-2020