Zigorra Nazio-Txapelketak (Santurtzi)

Suspension torneos Nacionales2020

GARRANTZITSUA - Lehiaketa-Atzerapena

Egun on: 

Bizkaiko Tenis Federazioa, sortutako egoera kontuan hartuta KOMAHATSONDO-19a hartzen du hurrengo neurriak:

*Datatik eta abisu berrira arte, geratzen dira federazioan elkartutako jarduera guztiak, Bizkaiko Tenis Federazioak zuzenki, Bizkaiko Txapelketak diren bezala, antolatuta, atzeratuta.

*Gainerako txapelketa ofizialek, Bizkaiko Tenis Federazioaren egutegian sartuta, errespetatu behar izango ditu gomendioak, murrizketak eta osasun eta gobernukoak autoritateek onartutako prebentzio-neurriak.

*Oraingoz, Eskola-Kirola EZ da eteten.

Elkarrizketa telefonikoaren arabera, martxoaren 12a, Bizkaiko Foru Aldundia, Eskola-Kirol sailarekin osteguna gaur 12 orduetan mantenduta, Eskola-Kirola ez da eteten eta Bizkaiko Tenis Federazioa ez dago aipaturiko lehiaketa atzeratzeko baimenduta.

Mantentzen diogu, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik edozein jakinarazpeni, erneak

Gomendio hauek iraunaldia izango dute oraingo Martxoan, bere murriztapenari edo handitzeari kalterik egin gabe, zehar osasun-autoritateek diktatutako instrukzioen bilakaera betez.

Eragozpenak eta neurri hauekin eragin daitekeen kaltea sentitzen ditugu, direla kiroletakoak eta osasun autoritate eskudunek gurera segurtasunik handiena eskaintzeko linean proposatutako gomendioetako fruitua federazioan elkartuta eta familiak.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Departamentuak, bere web-orrian zehar, informazioa eta jarraitzeko gomendioak eskaintzen dizkizue.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/

Halaber, zalantzarik egotekotan, efektura prestatutako telefonoan zeharreko Eusko Jaurlaritzaren Osasun Departamentuarekin harremanetan jartzea iradokitzen dugu (900 20 30 50)

Agur bat

Alarma-Egoeragatik